Passion

Architecture is not just a job for me - it's my passion

Satisfaction

Happiness and satisfaction of my customers is always my main goal

Organisation

Perfect planning and organisation gives me the ability to hold to the agreed terms and finish all project on time

Contact

Wishes and demands of my customers are my top priorities during every project
Abrys About me My activity
pokaż animację
ukryj animację

My activity

 

I Forum Bezpośredniego Dialogu

W dniu 14 września, w hotelu Radisson Blu w Szczecinie odbyło się I Forum Bezpośredniego Dialogu – Zamówienia publiczne, a proces inwestycyjny.

Organizatorami spotkania byli: Zachodniopomorski Klaster Budowlany przy Północnej Izbie Gospodarczej, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecina.

Spotkanie odbyło się przy wsparciu: Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP; Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowlanych oraz Pracodawców RP. W forum uczestniczył Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy.

Na I Forum Bezpośredniego Dialogu była możliwość zaprezentowania stanowisk trzech stron, uczestników procesu inwestycyjnego: projektantów, wykonawców oraz zamawiających. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie poglądu na temat realizacji procesu inwestycyjnego każdemu z jego uczestników jak również określenie warunków jakie są oczekiwane przy podjęciu współpracy w tym procesie.

Miałem okazję reprezentowania Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP i wygłoszenia  referatu pt.: „Projektowanie, jako składnik procesu inwestycyjnego w kontekście zamówień publicznych.”

Piotr Błażejewski

Autor zdjęć: Maciej Soja.

Udostępniono za zgodą PIG.

Privacy policy
This website uses cookies. For more information please see our Privacy Policy. If you will not change the settings of your browser to block them, you will continue to receive cookie files from our website.

Privacy policy

Cookie files are small text files, that are used by websites and saved inside your browser (on your desktop, tablet or phone). These files are used in many different purposes, for example they tell us if you have visited our website before.

By default cookies are used to:
  • improve the performance of websites and provide more personalized content,
  • simplify the operation of websites,
  • monitor the traffic on websites in order to better optimize the site.
Cookies used on this website are safe and do not modify your software in any way. While browsing our website, you can block cookies using the settings of your browser. Depending on what device you use, configuration methods may vary but generally are described in the Help menu (or device manual).
Information on changes in the cookies settings of the most popular web browsers can be found below:
Naciśnij aby zamknąć